top of page

מאגר המלגות הגדול

קרן שמעון רוקח של בני ברית

תנאי קבלה: סטודנטים החל מהשנה השנייה ללימודים אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לקרן בכתב המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל כתובת לפניות : ת.ד. 7245 , תל אביב . מועד הגשה : דצמבר

קרן ע”ש רוזנברג חנה ז”ל - מיועדת לסטודנטים נכים

אופן הגשת מועמדות: יש ליצור קשר טלפוני. תנאי קבלה : נכי צה”ל מ 79% ומעלה, הלומדים לתואר שני - בפסיכולוגיה,בקטריולוגיה,שפות. כתובת לפניות : שרית קדרון, אגף השיקום, משרד הביטחון, דוד אלעזר 72 , הקריה ת”א . טלפון : 03-6975083 מועד הגשה : יש לברר טלפונית

קרן מלגות המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

תנאי קבלה: המלגות מיועדות ללומדים במקצועות טכנולוגיים, כלכלה, מנהל עסקים ובמקצועות חברתיים . אופן הגשת המועמדות: נדרש טופס בקשה. לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן. כתובת לפניות : רחוב אבן גבירול 32 ,ת.ד. 73582 ,ת”א 37734 . טלפון : 03-6964173 מועד הגשה : ע”פ פירסומים בעיתונות הארצית

קרן הסיוע לסטודנטים על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה: סטודנטים לתואר ראשון 4 שני ודוקטורט לרפואה, הלומדים בתוכנית מלאה.עדיפות לתושבי עיירות פיתוח, שיקום שכונות או אזורי עדיפות לאומית ולבעלי אחים מתחת לגיל 87 , למטופלי שירותי הרווחה ובעלי נכות רפואית. אופן הגשת המועמדות: יש למלא טופס בקשה הנמכר בחנויות בקמפוסים של האוניברסיטאות. את כל המסמכים הנדרשים יש לשלוח בדואר רשום בלבד. כתובת לפניות : לפי הכתובת הרשומה על גבי טופס הבקשה. טלפון : 03-9298461 המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל מועד הגשה : מתחילת שנת הלימודים ועד אמצע דצמבר

קרן המלגות ע”ש זהבה ויוסף וולקר ז”ל

תנאי קבלה : סטודנטים החברים לפחות שנה בהסתדרות העובדים הלאומית. יש לצרף צילום ת.ז., קו”ח, אישור שכר לימוד, אישור לימודים וקבלה בדבר חברות בהסתדרות העובדים - הלאומית. כתובת לפניות : קרן מלגות ע”ש זהבה ויוסף וולקר הסתדרות העובדים הלאומית,רחוב שפרינצק 86 , תל - אביב. כתובת דוא"ל: hol@netvision.net.il מועד הגשה : ספטמבר דצמבר

קרן סנונית

תנאי קבלה : סטודנטים ללימודי קולנוע וטלוויזיה המבקשים לקבל סיוע כספי בהפקת סרט הגמר בלבד. את הבקשות יש להגיש באמצעות מוסד הלימוד. סטודנט רשאי להגיש בקשה להשתתפות במימון בסרט אחד בלבד. כל מוסד לימוד רשאי להגיש עד 85 בקשות. אופן הגשת המועמדות: הבקשה תוגש על גבי "טופס קרן סנונית 8225 ". לבקשה יצורף תיאור ההצעה )תסריט, סינופסיס מורחב ו 4או טריטמנט( ובו יש לציין את שם הסרט המוצע בלבד, ללא ציון שם מגיש ההצעה וללא שם מוסד הלימוד. כל החומר, מלבד טופסי ההגשה )שיוגשו בעותק אחד(, יוגש בשלושה עותקים מלאים. את טופסי ההגשה, התקנון ואת נספח ההנחיות ניתן לקבל: .7 אצל רכזי המגמות 4 החוגים במוסדות הלימוד. .8 באתר האינטרנט של הרשות השנייה: www.rashut2.org.il .0 – 28 , 28 על ידי פנייה אל הרשות השנייה בטלפון 3553858 3553888 או בדוא"ל ifat@rashut2.org.il 28 או לדוא"ל – שאלות הבהרה יעבירו מבקש התמיכה, בכתב בלבד, לפקס' 3553288 ifat@rashut2.org.il )נא לציין בפנייה: קרן סנונית ואת שנת הלימודים(. כתובת לפניות : הרשות השנייה,רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד. 6445 ירושלים. לציין על המעטפה "בקשה לקרן סנונית" טלפון : 02-6556252 דוא"ל להגשת בקשה : ifat@rashut2.org.il מועד הגשה : בהתאם לפרסומים השונים באתר האינטרנט ובעיתונים

קרן ע”ש איטלה פריסטר - קרן קיימת לישראל

תנאי קבלה: מלגות לעבודות סמינריוניות בנושאים: תולדות קק”ל, ארץ ישראל וציונות. אופן הגשת המועמדות : יש ליצור קשר טלפוני עם ד”ר גבריאל אלכסנדר ע”מ לקבל הנחייה. טלפון : 02-658357 ד”ר גבריאל אלכסנדר מועד הגשה : נובמבר דצמבר

קרן נכי צה”ל

תנאי קבלה : סטודנטים נכי צה"ל חברי ארגון נכי צה”ל שאינם מקבלים מימון ממשרד הביטחון )במידה - - ומימון זה חלקי, ניתן להגיש בקשה למלגה על ההפרש(. המלגה מאושרת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי משרד החינוך וניתנת בסיום כל שנת - לימוד . המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר טלפוני עם עליזה או לקרן. כתובת לפניות: רחוב שמואל ברקאי 49 , אפקה, תל אביב טלפון : 03-6461612 26 --3437376 מועד הגשה : ינואר יולי )יש לעקוב אחר פרסומי ארגון נכי צה”ל(.

קרן התרבות אמריקה ישראל מפעל המלגות ע”ש שרת

תנאי קבלה: מלגות לימוד לסטודנטים מצטיינים בכל תחומי האומנויות: מוסיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אמנות חזותית ציור, פיסול, צילום, מולטימדיה, עיצוב ואדריכלות. המלגות ניתנות לאחר שהמועמד עמד במבחנים הנערכים על ידי הקרן. בתחומים מסוימים המבחנים נערכים רק אחת - לשנתיים. מתקיימים גם מבחנים למספר מצומצם של מלגות לימוד בחו”ל לתואר שני )מלגת חו"ל( . אופן הגשת המועמדות : יש ליצור קשר טלפוני ע”מ לקבל טופס בקשה. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי הקרן. כתובת לפניות : רחוב אלנבי 68 תל אביב 36685 . טלפון : 03-5174177 שלוחה 5 לנטע פקס : 03-5178991 מועד הגשה : בתחילת פברואר

קרן המלגות ע”ש מרטין גהל

תנאי קבלה: הקרן מסייעת לסטודנטים הנזקקים לסיוע, על בסיס סוציו אקונומי. כל סטודנט רשאי - להגיש בקשה. על הבקשה לכלול אישור לימודים ואישור על תשלום שכר לימוד. - כל בקשה נידונה לגופה בוועדת המלגות. אופן הגשת המועמדות: פניה בדואר ללא טופס בקשה . כתובת לפניות : רחוב מרטין גהל 9, ת.ד. 7777 , פתח תקווה 49578 . טלפון : 03-9265050 מועד הגשה : כל השנה

קרן המלגות ע”ש פאולינה וד”ר אברהם ברגמן ז”ל

תנאי קבלה : סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה )כולל מכללות המעניקות תארים(, הלוקים בנכויות הנובעות משיתוק מוחין (C.P) אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית. כתובת לפניות: טלפון : 09-8623266 עו”ד פנינה רואי טלפון נוסף: 03-5281217 חנה לאור מועד הגשה : יש לבדוק טלפונית את מועד ההגשה.

קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים שמטעם התאחדות ענף הקולנוע בישראל ובאמצעות הקרן לעידוד הסרט הישראלי

תנאי קבלה : המלגה ניתנת עבור הפקת סרטים קצרים, עלילתיים או דוקומנטאריים )עד 62 דקות(, שלא הופקו או הוזמנו ע”י מוסד או גוף אחר. רשאי להגיש את הבקשה במאי סרט קצר )תושב ישראל, מעל גיל 18 אשר ברשותו עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתו. המלגה ניתנת לבמאי העומד לפני הפקת הסרט או שכבר החל בהפקתו, ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר על ידי - הקרן . אופן הגשת המועמדות : יש לברר פרטים מדויקים במשרדי הקרן . כתובת לפניות : התאחדות ענף הקולנוע בישראל, ת.ד. 4532 ת”א 37245 . טלפון : 03-6295138 מועד הגשה : נובמבר
bottom of page